Quỹ đầu tư Vàng {SPDR® Gold Shares (NYSEArca: GLD)}

Giao dịch của Quỹ đầu tư Vàng SPDR® Gold Shares là một trong số những quỹ tín thác (ETF) SPDR điều hành bởi State Street Global Advisors.
Mỗi động thái mua vào và bán ra của các cổ đông này đều có ảnh hưởng mạnh lên thị trường vàng thế giới.
Gồm:
Để theo dõi, tải dữ liệu lịch sử mua/bán của SPDR Gold Trust bạn có thể theo đường Link sau:
https://www.spdrgoldshares.com/usa/historical-data/?fbclid=IwAR2ELNSMg0tqi8ZLN30rsE2QAiC1_SFJbHH9nuV2QquM8Zxf7HhC3Vc9mN4
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày theo file download từ website https://www.spdrgoldshares.com/