Chuyển giao công nghệ phân kim vàng, bạc, bạch kim, Rhodium, Palladium, Ruthenium, Iridium, …

Chuyển giao công nghệ phân kim vàng, bạc, bạch kim, Rhodium, Iridium, Ruthenium, …

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG PHÂN KIM

Bài 1: Sơ lược về kim loại

Bài 2: Các phương pháp luyện kim loại quý thông dụng.

Bài 3: Tìm hiểu sơ lược về một vài kim loại quý và các hóa chất

Bài 4: An toàn lao động trong phân kim

CHƯƠNG II: THỰC HÀNH

CHƯƠNG III: GIẢI ĐÁP CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN XỬ LÝ KỸ THUẬT TRONG THỰC TẾ

Bài 5: Các trường hợp trở ngại trong phân kim.

Liên hệ: khách hàng liên hệ điện thoại email, điện thoại tại website để biết thêm chi tiết. Cảm ơn.