Đơn vị đo lường vàng (Tuổi vàng, hay hàm lượng vàng)

Đơn vị đo lường vàng Kara, viết tắt là K, trong ngành kim hoàn là đơn vị đo lường độ tinh khiết của các kim loại quý hay các hợp kim của chúng, chẳng hạn như vàng. Trong ý nghĩa này, một kara bằng 1/24 độ tinh khiết tính theo trọng lượng. Vì thế vàng 24 K là vàng tinh khiết, vàng 12 K có độ tinh khiết 50% v.v.

Các kara phổ biến được sử dụng để đúc vàng thỏi, đồ trang sức là:

  • 24 K (độ tinh khiết là 99.9%)
  • 22 K (độ tinh khiết là 91.6%)
  • 20 K (độ tinh khiết là 83.3%)
  • 18 K (độ tinh khiết là 75.0%)
  • 16 K (độ tinh khiết là 62.5%)
  • 14 K (độ tinh khiết là 58.5%)
  • 10 K (độ tinh khiết là 41.7%)
  • 9 K (độ tinh khiết là 37.5%)

Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là lượng hoặc chỉ. Một lượng vàng nặng 37,50 g. Một chỉ bằng 1/10 lượng vàng.

Trên thị trường thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng troy, trong đó 1 troy ounce (ozt) tương đương 31,1034768 gam.

Hiện nay ở Việt Nam người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng các bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc với hàm lượng vàng chủ yếu là 99,99%; 99,9%; 99% hay 98%, 75%, 62.5%, 58.5%, 41.7%,. Vàng dùng trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.

Các hợp kim có độ tinh khiết dưới 24 K là hợp chất của kim loại gốc, thêm với một tỷ lệ nhất định kim loại khác. Với vàng, vàng trắng có thể là bạc, đồng, đồng thau… Với các có thể là đồng, thau…

Vàng Ý, vàng Nga, bạc Thái… so với vàng, bạc Việt Nam không có gì khác biệt. Có khác chỉ ở tỉ lệ các kim loại pha chế thêm vào. Hiện nay, các hợp chất để pha chế kim loại, dân trong nghề gọi là Hội, có bán sẵn. Nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc, Ý, Thái Lan, Mỹ… Chính vì vậy, hợp chất vàng, vàng trắng, bạc pha chế tại Việt Nam hiện nay không thua kém hàng nhập khẩu.

Nhiều cửa hàng lợi dụng sự không hiểu biết của khách hàng, khi bán sản phẩm có thể nói là vàng Ý, vàng Nga để bán sản phẩm với giá đắt chứ thực ra các hợp kim vàng, vàng trắng, bạc… đều được pha chế tại Việt Nam. Sản phẩm cũng được sản xuất tại Việt Nam.